Gece Karanlığında Gazi’nin Kağnıları

“Ben Kurtuluş Savaşı sıralarında Ankara’nın Saman pazarı semtindeki bir askeri hastahanede sağlık memuru idim.

Hastahane dediysem öyle ahım şahım bir bina ve kurum aklınıza gelmesin. Burası, o zaman ilk Rus Elçiliği binasının arkalarına düşen koca bir konak bozuntusu ve bozuk bir evdi. Odalar, koridorlar, merdivenler haraplıktan gıcırdar dururdu.

O günlerde muhtelif savaş cephelerinden durmadan hasta ve yaralı askerler buraya sevk ediliyordu. Hastahanemiz yüzlerce yaralı ve hasta ile ağzına kadar doluydu. Buna rağmen binada sağlık personeli olarak bir ben, bir tek de doktor vardı. Nizamiye kapı nöbetçimiz, ünlü kadın kahraman Kara Fatma idi. Elimizde ilaç yoktu ve ameliyat aletleri pek basit ve sınırlı şeylerdi. Tek doktorumuz ise bir operatör bahriye binbaşıydı. Tabii o zaman kendisi hastahanenin her şeyi sayılırdı. Sarı saçlı, yakışıklı, babacan bir deniz subayı. Kasımpaşa’dan kaçarak gelmiş buraya. Üstelik sesi de güzel ve yanık. Rakı bulursa birkaç tek atar akşamları. Bir taraftan hem yanık türküler söyler hem de isli bir petrol lambasının altında yaralıların ameliyatını yapar, kurşunları çıkarır, masanın üstüne dizerdi.

Gündüz çalışmaları yetmediğinden gece de bu kesmeli, biçmeli, dikmeli ve gazelli operasyonlar geç vakitlere kadar devam ederdi. Bu esnada ben de bayılan yaralıların başucunda eter koklatır ve kendine yardım ederdim. Tabii o vakit hemşire filan hak getire. Ayrıca balık istifli yaralı ve hastaların inilti, feryat ve figanları çevreden duyulurdu. Yokluk ve yoksulluk diz-boyu, battaniye, karyola v.s. bulmak veya almak olanaklı değil. Üst makamdan bazen çaresiz istersek resmen “Var olanla yetinin” diye yanıtlanırdı.

Yine kanlı cephe muharebelerinden sonraki gecelerden birindeyiz. Hastahane iyileşmemişleri bile taburcu ettiğimiz halde yaralılarla dopdolu. Tek operatörümüzle ameliyat odasındayız. İsli petrol lambası tepemizde. Ortalık dağınık, karışık, ben yerimdeyim. Doktorun sarı saçları terli anlına yapışmış. Beyaz gömleği kan ve leke içinde. Ağzında tatlı, özlemli, bir İstanbul türküsü, habire yaraları kesiyor, biçiyor, temizliyor, sarıyor, dikiyor. Bir yaralı masadan kalkarken yerine başkası yatırılıyor.

Tam bu sırada odaya bir kaç gölge ve ayak seslerinin girdiğini hissettim. Ve sertçe bir ses “Kolay gelsin doktor bey” dedi. Başlarımızı uzatarak dikkatle baktık. Gelen Gazi Mustafa Kemal’di. Sessizce binadan içeri girmişti, elinde bir kırbaç vardı. Hâl ve hatırımızı sordu ve “Doktor, hele bir hastaneyi gezelim” dedi. Hep beraber odaları, koğuşları, koridorları gezerken ve yaralıları üst üste balık istifi tahtalar üzerinde görünce, Gazi Mustafa Kemal’in gözleri birden şimşeklendi ve “Kaç hastanız var? Karyola, battaniye ve yatağınız yok mu?” Doktor, altı yüz hastanın olduğunu, var olan yüz karyolayı kurduklarını ve gereksinime yetmediğini söyledi. Gazi Mustafa Kemal bir an düşündü sonra “Şimdi beş yüz tane yatak ve karyola göndereceğim. Hem iki saate kadar bunların hepsi kurulmuş olacak ve yerde yatan tek bir nefer görmeyeceğim” dedi. Ellerimizi sıkarak yanındakilerle birlikte hızla ve yıldırım gibi hastahaneden uzaklaşıp gitti.

Uykulu gözlerle saate baktık; gece yarısından üç saat sonraydı. Baştabiple birbirimize bakıştık. O zamanın Ankara’sında ve savaşın en civcivli günlerinde bir gece iki saate değil beş yüz karyola ve yatak, elli tane bile zor bulunuyordu. Hatta doktor “Bu akşam Gazi, bir iki tek fazla atmış galiba.” dedi. Gülüşerek odamıza uykuya çekildik.

Neden sonra idi ki kapının vurulmasıyla derin yorgun uykumdan uyandım. Kapıdaki er “Gazi’nin yatakları geldi, hemen kurulacak” dedi. Kulak verdim, etraftan gıcır gıcır bir sel halinde sesler, uğultular, sert emirler birbirine karışıyordu. Pencereden şöyle bir başımı uzattım. Sayısız kağnılar birbiri ardınca gıcırtılarla Samanpazarı yokuşu yollarından hastaneye doğru akıyordu.

Tan yeri neredeyse ağaracak gibi. Henüz aradan iki saat geçmiş bulunuyor. Gazi’nin buyruğuyla beş yüz yatak ve karyola aynı gece Ankara’nın evlerinden teker teker toplanarak kağnılara yükletilmiş. İşte gelen onlardı. İçlerinde öyleleri vardı ki daha hiç kimse yatmamış. Alta serilmemiş. Kar gibi, genç kızların rüyası olan gelinlik çeyizleri idi. Nice sırmalı, nakışlı örtüler, yastık yüzleri, atlas yorganlar, daha katlarından açılmamıştı bile.

Hayretler içinde kaldık. Önceki sözlerimizden utandık. Ve sıcak sevinç yaşlarımızı tutamadık. Gözlerimiz boşalıverdi.

Bütün ömrüm boyunca inandım ve gördüm ki, her zaman ve her çeşit koşullar altında Atatürk’ün kağnıları onun buyruğunu zamanında yerine ulaştırırdı.”

Devlet , böyle adamlarla yönetilir…

Abidin Özmen zarfı özenle acar ve mektubu dikkatle okur:Yaver Bey’le, size iki fakir ve kimsesiz çocuk gönderiyorum. Bu çocukları,uygun göreceğiniz, bir liseye parasız yatılı olarak kaydını yaptırın.Bu, Atatürk’ün bir emridir. Kesinlikle yerine getirilecektir. Bakan Özmen,Orta Öğretim Genel Müdürünü çağırtır ve su direktifi verir.Yaver Bey’in yanındaki bu iki çocuğun evrakını alınız ve bu çocukların Haydarpasa Lisesi’ne paralı yatılı olarak kaydını yaptırıp, her ikisi için de üçer yıllık paralı yatılı makbuzlarının veli ve ödeyen hanesine Atatürk’ün ismini yazdırarak bana getiriniz” der. Bakanın emri yerine getirilmiştir. Abidin Özmen de kısa bir mektup yazarak Yaver Bey’le Atatürk’e yollar.

Mektubun içeriği şöyledir: Muhterem Atatürk, Yaver Bey’le göndermiş olduğunuz iki çocuk hakkında emirlerinizi aldım. Ancak, arkasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Atatürk gibi biri bulunduğu için; bu çocukları fakir ve kimsesiz olarak kabul etmeme, hem yasalarımız, hem de mantığımız izin vermedi. Bu nedenle her iki çocuğun da emirleriniz gereği Haydarpaşa Lisesi’ne paralı yatılı olarak kayıtlarını yaptırdım. Çocukların üçer yıllık okul taksitlerine ait makbuzları ekte takdim ediyorum.

Atatürk bu mektup üzerine, devrin Başbakanı İsmet İnönü’ye telefon ederek Bak senin Milli Eğitim Bakanın bana ne yaptı diyerek olayı anlatır. İnönü, Bakan adına özür diler. Atatürk Yok Der, özür dileme. Çok memnun oldum. Keşke her devlet adamı bu medeni cesarete sahip olabilse ve doğruyu gösterebilse. Tarihi değeri olan ve hiçbir yerde yayımlanmayan bu anının unutulup gitmesine gönlü razı olmayan Bakanın yeğeni yüksek mimar H. Rahmi Özmen, 15 Ağustos 1985 günü bu mektubu gazeteci-yazar Vahap Okay’a iletir. O da 15 Eylül 1985’te gazetesinde yayımlar.

İşte devlet böyle kurulur, devlet böyle adamlarla yönetilir. Mustafa Kemal’in Bakanları böyleydi. Ya şimdi
Bir de şimdiki bakanlara bakınız.

ÜNLÜ TRAMVAY HİKAYESİ

Latife Hanım’ın anlatımına göre Mustafa Kemal Paşa’nın uykusunun kaçtığı bir gece,

Ben bu gece atlı tramvaya binmek istiyorum” dedi.” Şehir uyku halinde ” diye cevap verdi Latife Hanım.

O saatte tramvay bulmak imkansızdı.

İstirahat etmesini rica etti. ”Vaktin geç olduğunu söylüyorsun, ben de biliyorum.

Ben de bundan istifade ederek tramvaya binmek istiyorum.” Yaverleri uyandırdım. Telefonlar edildi. Saat üçe doğru istenen tramvay hazırlanmıştı. Yaverleri de yanına aldı ve hep beraber tramvayın bulunduğu yere gelerek tramvaya bindik. İhtiyar bir sürücü idi. Atları kamçılayıp duruyordu. Atatürk sürücüye:

Sen atları hep kamçı ile mi idare edersin ? ” diye sordu.
Tabii Paşam, kamçısız idare edilir mi ?”
Neden idare edilmesin ?”
Biz görmedik.”
Sen şu yerini bana ver de nasıl idare edilir göstereyim.”

Mustafa Kemal, sürücünün yerine geçti,dizginleri eline aldı, kamçıyı havada şaklatarak, ”deh deh’‘ diye tramvayı sürmeye başladı. Dizginleri de durmadan sallıyordu.Sürücüye sordu:

Nasıl, sürebiliyor muyum?”
Benden daha güzel idare ediyorsunuz Paşam ”
Ben de senin gibi idareciyim. Ben de yüzbinlerce insanı idare ettim, onları ölüme giden yola sevk ettim. Ama hiçbirisine kamçı kullanmadım. Kamçısız idare ettim.”

ATATÜRK VE VERGİ BORCU OLAN KÖYLÜ…

ATATÜRK, sık sık ülkeyi dolaşan bir liderdi. Çiftçi ile konuşur, işçi, köylü, sanatkár, esnaf kısaca halk ile konuşur, onların sorunlarını dinler, Meclis’e getirir, milletvekillerinden bakanlardan bazen hesap sorar, bazen de çözüm arayışına girmelerini isterdi.
İşte böyle yurt gezilerinden birinde, tarlasında çift süren bir çiftçi ile karşılaşır.
Kolay gele, bereketli ola ağa…
Allah razı olsun Bey…

Hayrola Ağa, öküzün tekine ne oldu?
Devlete vergi borcumuz vardı bey, icra kapımızı çalınca çaresiz kaldık, koca öküzü satıp borcumuzu ödedik.
Sağlık olsun ağa…
diyerek, konuşmasını kısa keser.
Çiftçinin adının Halil Ağa olduğunu öğrenen Atatürk’ün yanında; İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Salih Bozok, Kılıç Ali, Hüsrev Gerede, emir subayı Rusuhi Bey, daha birkaç yakını vardır. Bir yandan yürüyen, bir yandan da düşünen Atatürk, Salih Bozok’u yanına çağırır;
Salih, yarın sabah git Halil Ağa’yı bul, bana getir. Benim kim olduğumu sorarsa, bizim bey seni bir kahve içmeye çağırıyor de…

Ertesi gün; Salih Bozok, Halil Ağa’yı bulur ve Atatürk’ün yanına getirir. Halil Ağa’yı gören Atatürk, ayağa kalkarak; ‘‘Buyur Halil Ağa’’ deyip bir sandalye gösterir. Salonda bulunan ve olanlardan habersiz bir vaziyette konuşmaları izleyen zamanın Başbakanı İsmet İnönü’nün de yanında, Atatürk, Halil Ağa’ya dönerek; ‘‘Halil Ağa, anlat şu vergi işini bir daha’’ der.

Halil Ağa, vergi borcunu, icrayı, satılan öküzünü tekrar anlatır. Atatürk kaşlarını çatarak İsmet Paşa ve Şükrü Kaya’ya dönerek;
Arkadaşlar, biz İstiklal Savaşı’nı Halil Ağa’nın öküzünü icra yoluyla satalım diye yapmadık. Bu memlekette adaleti, vatandaşı böyle mi koruyacağız? Gerekirse vergi borcu ertelenebilir. Köylünün çift sürdüğü öküzü elinden alınmaz.
Bu konuşma üzerine, olayı fark eden Halil Ağa, Atatürk’e dönerek;
Sen Atatürk Paşa’msın galiba, ne olur beni bağışla kusur ettim, diye yalvaracak olur. Atatürk, bir yandan tebessüm eder bir yandan da Halil Ağa’nın sırtını okşayarak;
Sana güle güle Halil Ağa, sen bizim gözümüzü açtın…
der ve Halil Ağa’yı ayakta uğurlar.

Bok Böcekleri

Adamin biri bir gun bahcesinde otururken boktan top yapan bir bok bocegini gormus.

bocek pisligi ayaklarl ile yuvarlayarak giderken icinden soyle gecirmis “Ey Allahim her seyi cok guzel cok hos yaratmissin da, su bocegi surf pislikle ugrassin diye mi yarattin.

Aradan bir kac ay gecmis adam umarsiz bir hastaliga yakalanmis.

Derdine kimseler care bulamamis En sonunda bilge bir doktor “Bak demis bazen bahcelerde gezen bir bocek olur ayaklar ile pislik yuvarlar iste o yuvarladigi pisliklerden 40 gun boyunca araliksiz yiyeceksin demis

Adam kofteyi cakmis ve 40 gun boyunca o pislikleri yemis ve ivilesmis.

Aradan yillar gecmis ayni adam gemiye binmis ve denizin ortasinda cok buyuk firtinaya yakalanmislar.

Herkes bagirip, cagirip, aglasirken bu adam bacak bacak ustune atip sakince cayini yudumluyomus.

En birileri dayanamamis sormus. “Biz yana yakla dua edip bagirip cagiriyoruz sendeki bu ne rahatlik ne be adam Adam soyle cevap vermis

KURBAN OLDUGUMUN BIR KERE ISINE KARISTIM BANA KIRK GUN BOK YEDIRDI, iSTER YUZDURUR, iSTER BATIRIR BEN KARISMAM KARDESiM

Çoban

Ödemişte yol yapımımı için uğraşan mühendisler Kel Dağda öyle bir yere gelmişler ki tıkanmışlar, yolu nereden devam ettirecekleri konusunda kararsız kalmışlar. Oralarda keçi otlatan bir Yörük bir haftadır hiç çalışma yapılmamasını merak etmiş ve Karayolları ekibinin yanına varmış;

“Hayrola hemşerim. Bir haftadan kelli iş yürütmüyorsunuz?”-

Yok çoban kardeş. Yolu nerden devam edeceğimiz konusunda teknik araştırma yapıyoruz. Toprak ve kaya örnekleri gönderdik. Tahlillerden sonra planı işleteceğiz.” Yörük yüzünde alaycı bir gülümseme ile,

“Bundan kolay ne var? Toz kireç varsa, ben size hallederim!” Tahlil sonuçlarını beklemekten canları sıkılan mühendisler eğlence bulmanın sevinciyle,-

“Olmaz mı elbette var. Peki ne yapacaz?”

“Şimdi bu kireç çuvalını benim eşeğe yüklücez. Dabanındanda delecez. Eşeğe deh’ dedinnen. Hayvan en sağlam, en güzel güzargahı bilir ordan gider. Eşek sağlam olmayan yere basmaz. Kireç ardından döküldükçe sizde yolu o ize göre yaparsınız!” Mühendisler Yörüğe kireç çuvalını vermiş ve onun çuvalı eşeğe yükleyip, Dehlemesini eğlenerek izlemişler. Lakin 3 gün sonra istedikleri tahlil sonuçları geldiğinde şaşırıp, kalmışlar. Çünkü sonuç Yörüğün eşeğinin izinin aynı istikametini vermiş. Birkaç gün sonra Yörüğün keçi sürüsünü telaşlı telaşlı sürdüğünü görmüşler.-

“Çoban emmi nedir bu telaş?”

“3-4 saate varmaz şiddetli yağmur gelecek. Biran evvel kotaraya varmak dilerim. Sizinde çadırlar aynı yerdeyse onları hemen sökün aha şu yan bayıra kurun. Telef olmayın.” Mühendisler gülmüş.-

“Sen telaş etme emmi. Biz Meteorolojiden rapor aldık. Bir hafta yağış yok.” Yörük aynı telaşla hareket ederken,

“Benden söylemesi arkadaşlar. Gayrısını siz bilirsiniz” Gerçektende 4 saat sonra öyle bir yağmur kopmuş ki? Seller sular olmuş, mühendisler canlarını zor kurtarmış. Çadırları, malzemelerini sel götürmüş. Sabah olduğunda ölümden dönen iki mühendis ortak kısacık istifa dilekçesi yazarak, vermişler;

“Eşeğin yol, Keçi çobanı yörüğün Meteoroloji mühendisi olduğu yerde bize lüzum yoktur!”

Anne Yüreği

Delikanlı, katı yürekli bir kızı sevmiş ve onunla evlenmek istemişti. Ancak kız, korkunç bir şart ileri sürerek:

– Senin sevgini ölçmek istiyorum, dedi. Bunun için de köpeğime yedirmek üzere bana annenin kalbini getireceksin.

Delikanlı, tüyler ürperten bu teklif karşısında ne yapacağını şaşırmış ve uzun bir tereddütten sonra hislerine mağlup olup annesini öldürmeye karar vermişti. Annesi, belki de durumu farkettiği icin oğluna fazla direnmedi. Ve cocuk, annesini öldürerek kalbini bir mendile koydu.

Delikanlı , kızın isteğini yerine getirmiş olmanın heyecanıyla yolda koşarken, ayağı bir taşa takıldı. Kendisi bir tarafa, mendil icindeki kalp bir tarafa fırladı. Canının acısından, ağzından ister istemez “Ah anacığım!” sözleri döküldüğünde annesinin tozlara bulanan ve hala soğumamış olan kalbinden bir ses yükseldi:

– Canım yavrum, bir yerin acıdı mı?

Bağdat ve Halep

Üniversitedeyim. Bir gün hocamız derse girdi, biz sanıyoruz ki şiir okuyacağız. Moralsiz, keyifsiz girdi içeriye. Masasına sessizce oturdu ve; “Bağdat bombalanıyor şu anda arkadaşlar. Diyeceksiniz ki biz çok uzaktayız, dersimizle alakası ne? Öyle değil. Sizin dilinizde kaç Bağdat var bir sayın bakalım” Saydık. Aşığa Bağdat sorulmaz var, yanlış hesap Bağdat’tan döner var, ane gibi yar, Bağdat gibi diyar bulunmaz var… Şiirimizde, edebiyatımızda, dilimizde var, şarkılarımızda var… Dedi ki, Bağdat gidiyor.

Birgün edebiyat öğretmeni olduğunuzda inşallah öğrencilerinize bir de Bağdat’ın neresi olduğunu anlatmak zorunda kalmazsınız” Yüzlerce saat ders işledik, ne kadarı aklımda kaldı? Çok azı. Ama o günü unutmuyorum.

Günlerdir aynı şeyleri Halep için düşünüyorum. “Halep ordaysa arşın burda” deyimini anlatırken; Ahmet Telli’nin Şen Olasın Halep Şehri şiirini okurken, Aşık Garip’in Halep türküsünü dinlerken inşallah çocuklarımıza Halep’i anlatmak zorunda kalmayız. O türkünün son dizesidir; “sen kal burada Halep şehri…” Keşke kalsa…

Elden duadan başka bir şey gelmiyor. Allah yardım etsin.

(Alıntıdır)

Bakış Açısı

Kadın, sabah kalkmış, aynaya bakmış ve kafasında yalnız üç tel saç görmüş.

“Hım, demiş galiba bugün saçımı örgü yapacağım.”

Öyle de yapmış, günü de harika geçmiş.

Ertesi gün kalkmış, aynaya bakmış, kafasında iki tel saç kalmış.

“Hım” demiş, “Bugün saçımı ikiye ayıracağım.”

Dediğini de yapmış, harika bir gün geçirmiş.

Ertesi gün aynaya baktığında, kafasındaki tek tel saçı görmüş. Gene moralini bozmamış: “Tamam, tamam. Artık bugün atkuyruğu yaparım” diye mırıldanmış. Dördüncü gün, bir bakmış ki, kafasında tek tel bile kalmamış. “Yaşasın!” diye bağırmış. “Bugün saç derdim yok.”

Bakış açısı her şeydir.

Bahşiş Fıkrası

Hoca bir gün hamama gider. Hamamcılar onunla hiç ilgilenmez, eski bir peştamal, yırtık bir havlu verirler. Hoca sesini çıkarmaz. Hamamdan çıkarken uzatılan aynaya yüklüce bir bahşiş bırakır.

Bir hafta sonra aynı hamama geldiğinde, bu kez büyük ikramlar görür, fakat çıkarken aksine pek az bir bahşiş bırakır.

-“Efendi” der hamamcılar, “gösterdiğimiz o kadar ilgiye, saygıya karşı bu kadarcık mı bahşiş verilir?”

– “Bugün verdiğim, geçen haftanın bahşişiydi” der Hoca, “geçen hafta verdiğim de bugünkü hizmetinizin karşılığıydı. Böylece ödeştik !”

Dostlar alışverişte görsün

Nasreddin Hoca ibadette ihlâsın önemini anlatır: “Huşu ile ibadetinizi yapın. Esas kâr ondadır. Yoksa riya karışan ibadetle kâr değil, belki de zarar edersiniz” diye vaazlarında anlatırmış. O kadar zahmete katlanıyorsunuz kârlı çıkmalısınız dermiş.

Cemaattin kayıtsızlığı karşısında bu hususu çarpıcı bir misalle onlara anlatmak istemiş.

Evlerden yumurtanın dokuzunu bir akçeye almış. Pazara götürüp, onunu bir akçeye satmış.

– “Bu ne biçim ticaret, Hoca !” demişler.

– “Bir öteki satıcılara bakın, bir de bana” demiş, “amacım kazanmak değil, yeter ki dostlar alışverişte görsün.”

Ver cüppesini, al semerini

Nasreddin Hoca’nın köyünden bir adam, eşeğiyle bahçesine doğru giderken çalılıkların önünde durmuş. Eşeğini de bir ağaca bağlamış. Abasını çıkarıp eşeğin semerinin üzerine koymuş. Abdest bozmak için kuytu bir yere gitmiş. O sırada birisi abayı alıp kaçmış.

Adam geri döndüğünde abasının yerinde yeller estiğini görünce, eline bir sopa alıp, eşeğini hem acımasızca dövüyor, hem de kötü kötü söyleniyormuş.

O sırada bahçesine gitmekte olan Nasreddin Hoca olayı görmüş, Adama;

– “Dur bakalım” demiş, “Ben şimdi ona gösteririm.”

Hemen eşeğin semerini indirip yere koymuş. Yularını çözüp boynuna sarmış. Eşeğe kuvvetli bir sopa yapıştırarak;

– “Sana semer memer yok, getir sahibinin abasını, al semerini.” Demiş.

Allahın işine akıl sır ermez

Nasreddin Hoca’nın iki yüz akçe parası kaybolmuş. Bulunması için dua etmeye başlamış. O sırada Akşehir’in zenginlerinden birinin bindiği gemi yolda fırtınaya tutulmuş. “Eğer sağ salim memleketime varırsam Hoca’ya iki yüz akçe vereceğim” diye adakta bulunmuş.

Doktor ve Tamirci

Ünlü bir kalp doktorunun arabası bozulur ve arabasını tamire götür. Tamirci arabasının kaputunu açar ve doktora dönerek Size bir şey soracağım der ve;

Ekler “Neredeyse ben ve siz aynı işleri yapıyoruz.
Mesela ben şimdi itina ile kaputu açacağım bir bakışta problemin nerede olduğunu anlayacağım, kapakçıkları temizleyeceğim, gerekirse kabloları,motor yağını değiştireceğim, hatta çok gerekli ise motoru çıkarıp yerine yenisini takacağım !

Söylesenize nasıl oluyor da siz milyon dolarlar kazanıyorsunuz ama ben meteliğe kurşun atıyorum..?

Bunun üzerine doktor tamircinin kulağına eğilir ve der ki; “Bunların hepsini motor çalışıyorken yapmayı denesene..!”

Kadınları Anlamak

Kadınların anlayamıyorum diyen erkekte iman eksikliği vardır. Hoppalaa.. Nerden çıktı şimdi bu. Hocam yavaş haddini bil gibi cümleleri duyar gibiyim.

Dinle kardeşim şimdi. Hayatın boyunca kaç kadınla karşılaşacak ki bir müslüman erkek. Elimi sallasam ellisi diyen ellisiyle gezen erkeklerden bahsetmiyorum.

Bak kardeşim. senin hayatına girecek kadınların sayısı belli. Annen kızkardeşin veya kızkardeşlerin ve eşin… Diğerlerini anlayıp ne yapacaksın. Anlama. Sen sadece hayatındakilerle ilgilen.

Anneni anladığın müddetçe hayırlı evlat, kardeşlerini anladığın sürece parmakla gösterilecek bir abi eşini anladığın sürece ideal koca. Sanane diğerlerinden. komşunun kızı haticeyi anlasan ne olacak? Okuldaki pakizeden sanane. bırak onları. anlama. eğer tüm kadınları anlamaya çalışırsan şeytanın ekmeğine bal kaymak yağ peynir hepsine sürersin. şimdi bu yazı senin için milat olsun. Anlamaya çalıştıklarını sil kafandan ahirette sana yardımcı olacaklarla ilgilen. Anlatabildim mi müslüman abim şimdi başta o kadar sinirlendiğin bu kardeşine yemek borçlusun.